Pentru a munci cu “acte în regulă” în Marea Britanie, fiecare persoană va avea nevoie de trei
documente:

1. Dovada domiciliului (Proof of address)
2. Numărul Unic de Asigurare (National Insurance Number – NINo)
3. Contul bancar

Acestea reprezintă documentele care stau la baza fiecărui contract de muncă și sunt interdependente, asta pentru că de exemplu nu se poate obține cont bancar fără dovada domiciliului, iar pe de altă parte pentru a obține un domiciliu este nevoie de un cont bancar în prealabil.

1. Dovada domiciliului (Proof of address)

Dovada domiciliului este primul document care trebuie obținut, deoarece, fără acest document este imposibilă obținerea unui Numărul Unic de Asigurare, cont bancar, și bineînțeles, nu se poate semna un contract de muncă. Cu alte cuvinte, dovada domiciuliul arată faptul că exiști în Mara Britanie, altfel decât ca turist.

Dovada domiciliului poate fi demonstrată de următoarele documente:
– o factură pentru utilități, emisă pe numele persoanei în cauză;
– o adeverință emisă de proprietarul locuinței prin care atestă faptul că persoana în cauză locuiește la adresa respectivă;
– un contract de închiriere.

De menționat este că fiecare persoană trebuie să se intereseze înainte de a închiria un imobil dacă poate sau nu să obțină un document care să ateste domiciliul său în Marea Britanie.

2. Numărul Unic de Asigurare (National Insurance Number – NINo)

Numărul Unic de Asigurare (National Insurance Number – NINo) este un număr cu ajutorul câriua se ține evidența contribuţiilor sociale plătite către statul britanic. Acest număr este emis de către instituția numită Jobcentre Plus.

Pentru a obţine Numărul Unic de Asigurare, este necesar ca fiecare persoană să prezinte documente care să ateste atât identitatea cât și şi tipul activităţilor desfăşurate în Marea Britanie, dupcă cum urmează:

Documente care atestă identitatea: Paşaportul / Cartea de Identitate / Permisul de conducere.
Documente care atestă derularea angajării: Oferta de angajare / Contractul de muncă.
Documente care atestă activitatea de “self-employment”: Contracte de prestări / Facturi pentru serviciile prestate / Extrase de cont bancar.

De reținut este faptul că fiecare persoană este necesar să furnizeze cât mai multe documente care confirmă îndeplinirea cerinţelor legale.

Pentru a intra în posesia Numărului Unic de Asigurare, trebuie programat un interviu prin apel la numărul de telefon 0845.600.0643 (L-V, 08:00–18:00), www.gov.uk/apply-national-insurance-number.

Mai multe informații găsiți la: https://www.gov.uk/government/publications/secure-national-insurance-number-allocation-process-staff-guide

3. Contul bancar

Fiecare persoană trebuie să meargă la una dintre băncile aflate pe teritoriul Marii Britanie și să își deschidă un cont.

Contul va fi de folos cel mai des în situații precum:
– obținerea unui domiciliu;
– angajarea;
– oricare altă situaţie în care este necesară o verificare pe baza contului bancar (credit check).

Contul bancar se obține de cele mai multe ori cu ajutorul dovezii de domiciliului în Marea Britanie.

3 thoughts on “Documente necesare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *